Program Natura 2000

W dobie dzisiejszego rozwoju infrastrukturalnego, intensywności rozwoju przemysłu i rolnictwa oraz fragmentacji ekosystemów w Europie, podjęto inicjatywę wzmocnienia ochrony prawnej zasobów środowiska w różnych krajach Unii Europejskiej pod wspólna nazwa projektu “Natura 2000”. Wraz z podpisaniem 16 kwietnia 2003 r. Traktatu Ateńskiego będącego podstawą prawną do przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci obszarów należących do programu Natura 2000. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich.

Wyjątkowość nadmorskiego krajobrazu naturalnego w okolicach Wicia została doceniona przez Instytut na rzecz Ekorozwoju. Od marca 2011r. Jezioro Kopań wraz z terenami przylegającymi oraz tysiącem innych polskich obszarów znalazło się w katalogu obszarów wyróżnionych jako wyjątkowe pod względem ekosystemów i stanowi Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000.

Jezioro “Kopań” jest typowym przykładem jezior przymorskich i wśród polskich jezior należy do tych, lepiej zachowanych. Nie jest zdegradowane, ani zniszczone. Jego brzegi nie są zurbanizowane, ze względu na rozległe mokradła i niedostępność linii brzegowej co nie stanowi problemu dla wędkarzy i innych amatorów sportów wodnych. Oddzielone jest od morza piaszczystą mierzeją. Wymiana wód z Morzem Bałtyckim następuje poprzez wąski kanał, często nie drożny ze względu na zasypujące go piaski. Na brzegu morza są dobrze zachowane wydmy białe i szare oraz lasy nadmorskie - zwłaszcza lasy brzozowo-dębowe.

Nad jeziorem oraz na okolicznych łąkach spotkać można wiele gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej programu. Są to m.in. derkacz, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, żuraw, bielik, orlik krzykliwy, kobuz, rybołów, słowik, dziwoń, wilga. Od 1982 r. nad jeziorem Kopań prowadzone są badania przez ornitologów ze Stacji Akcja Bałtyk " Kopań" z Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmują się oni określeniem lęgowisk i zimowisk ptaków, co pozwala określić zmiany w środowisku.

Więcej informacji na stronie: http://natura2000.org.pl/