Historia

Wicie to niewielka miejscowość założona około 1400 r. przez Szwedów jako Vitja, co po szwedzku oznaczało “przylądzie”. Vittje jako port rybacki funkcjonowało bardzo dobrze w czasach Związków Miast Hanzy (z niem. Hansestadt - miasto hansazjatyckie). Jako miasto członkowskie utrzymywało kontakty handlowe z Gdańskiem, Lubeką, Rostokiem, Królewcem i innymi miastami. Przypomnieć tu należy, że Hanza to było stowarzyszenie miast w celu współpracy ekonomicznej z czasów Średniowiecza. Kupcom spoza zrzeszonych miast było ciężko handlować, mieli oni narzucane wysokie ceny i cła. W szczytowym okresie do Hanzy należało 160 miast. Delegaci z różnych miast spotykali się i opracowywali wspólną politykę. Ostatecznie organizacja upadła a ostatni zjazd odbył się w 1669 r. Ciekawostką jest, że niektóre miasta niemieckie takie jak np. Brema, Hamburg, Lubeka czy Wismar obecnie również nazywają się miastami Hansazjatyckimi co demonstrują na tablicach rejestracyjnych samochodów dodając H (Hansestadt) przed literę miasta. Przykład HB - rejestracja z Bremy.

Rybacy z Wicia w zamian za odzież, sól i metale wymieniali towary takie jak ryby, smalec, groch czy sadło. Osada już w tamtych czasach współuzależniona była z pobliskim rodem Dirlov lub Dirlovo, czyli dzisiejszym Darłowem. W drugiej połowie XVII wieku we wsi już wtedy Vitte mieszkał sołtys i 12 rybaków, wolnych od służby pańszczyźnianej. W maju 1960 r. u wybrzeży Darłowa pojawiły się statki szwedzkie. Ostrzelały miejscowość i port po czym odpłynęły. Szwedzi pojawili się z powrotem pod koniec lata tego samego roku i osiedlili się na mierzei Kopańskiej na kolejne 8 lat.

Wieś przenoszono co najmniej kilkakrotnie ze względu na sztormy zalewające ją od strony jeziora Kopań i Bałtyku. Ta część wybrzeża bowiem do dzisiaj znana jest z silnych wiatrów i kapryśnej pogody. Stare Wicie upadło pod koniec XVII wieku. Liczne sztormy, wahania poziomu morza i przesuwające się piaski wydm ostatecznie zmusiły mieszkańców do przeniesienia się na wschodnią część mierzei. W teraźniejszym miejscu znajduje się od końca XIX wieku. Podczas drugiej wojny światowej w okolicach Wicia Niemcy posiadali testowy poligon dla rakiet wielkiego kalibru. W 1944 r. wybudowano tam również lotnisko, którego stary pas startowy znajdujący się pomiędzy Wiciem a Jarosławcem, dzisiaj wykorzystują amatorzy szybkiej jazdy samochodem. Od 1945 r. miasto nazywało się Witowo, Wistowo a jako Wicie funkcjonuje na mapach od 1951r.


http://www.morzewicie.pl/poznaj-wicie/wicie-w-historii
http://www.wicie.pun.pl/historia-miejscowosci-4.htm