Gmina Darłowo

Położenie gminy

Gmina Darłowo leży w północno-zachodniej części powiatu sławieńskiego, w województwie zachodniopomorskim. Jest nadmorską gminą, niegdyś typowo rolniczą, a obecnie skupiającą się na rozwoju turystycznego sektora gospodarki. Jej siedziba mieści się w Darłowie, jednak miasto to stanowi odrębną gminę miejską. 2 lutego 1991 roku dokonano podziału wspólnych organów władzy samorządowej dla miasta Darłowa i gminy wiejskiej Darłowo. Gmina wiejska Darłowo liczy 46 miejscowości i 31 sołectw. Zajmuje powierzchnię 269 km2 i liczy sobie 8030 mieszkańców (dane GUS 2013).

Gmina Darłowo jest ze względu na swoje położenia, obszarem turystycznym ściśle powiązanym z bliskością Morza Bałtyckiego, dwóch dużych Jezior Kopań i Bukowo oraz dwóch rzek Wieprzy i Grabowej. Dużą rolę odgrywają miejscowości Dąbki i Wicie, gdzie zlokalizowana jest turystyka wypoczynkowa, rekreacyjna i uzdrowiskowa (Dąbki). Wyjątkowy nadmorski klimat wykorzystywany jest w leczeniu chorób układów krążenia i oddechowego i alergii. Także reumatyzm, nerwice, choroby układu pokarmowego i wiele innych. Geograficznie położona jest na terenie zwanym Równiną Sławieńską poprzecinaną dolinami rzeki Wieprzy oraz Grabowej. Graniczy z gminą Darłowo od zachodu, od południa z gminą Malechowo, od wschodu z gminą Postomino a od południowego -wschodu z gminą Sławno.

Geologia gminy

Najbardziej charakterystyczne elementy terenu takie jak wody stojące, doliny wspomnianych wyżej rzek oraz rzeźba terenu Równiny Sławieńskiej uformowały się w okresie lodowcowym i polodowcowym. Większość terenu jest płaska, tylko w północnej części na pograniczy z wybrzeżem występuje pasmo moreny czołowej. Składa się ono z wałów i wzgórz z których najwyższe to “Barzowicka Góra”. Jej wysokość dochodzi do 72 m n.p.m. i jest to doskonałe miejsce widokowe na Morze Bałtyckie, Jezioro Kopań oraz pobliskie wsie.

Przyroda

Gmina nie jest wysoko zalesiona. Cienki pas lasów, głównie sosnowych, oddziela plażę od pozostałych terenów a większe skupisko lasów mieszanych zlokalizowane jest w części południowo-wschodniej, na północ od wsi Sławno. Znajduje się tam rezerwat “Słowińskie Błota”. Jest to najlepiej zachowane w Polsce torfowisko wysokie typu bałtyckiego z ogromną ilością różnorodnych gatunków flory i fauny. Ze względu na wietrzne warunki jakie panują w gminie zlokalizowano tam Elektrownie Wiatrowe po zachodniej stronie wsi Cisowo.

Część nadmorska Gminy Darłowo położona jest w cennym przyrodniczo obszarze, z charakterystycznymi dla wybrzeża krajobrazami i formami przyrody, stanowiącymi część Koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-Polska - brzeg morski, plaże, wydmy, klify, jeziora przybrzeżne, nadmorskie bory bażynowe, ostoje ptaków, wielkopowierzchniowe torfowiska wysokie itp.

Transport

Przez gminę przebiega droga wojewódzka Nr 203 łącząca Darłowo z Postominem (22 km) i Koszalinem (37 km), droga Nr 205 łącząca Darłowo ze Sławnem – stolicą powiatu (18 km), droga krajowa nr 37 łącząca Darłowo z Karwicami oraz linia kolejowa Darłowo – Sławno. Autobusem jest dobry dojazd do Sławna, Słupska, Koszalina, Ustki.

Gmina Darłowo posiada dostęp do portu handlowo-rybackiego w Darłowie. Port usytuowany jest w pasie blisko 3 - kilometrowego odcinka rzeki Wieprzy wpadającej do morza, która w obszarze portowym tworzy kanał o żeglownej głębokości 5,5 m. Port ma funkcje towarową, rybacką, pasażerską i turystyczną. Rocznie rejestruje się tu ok. 20 zawijających statków towarowych przeładowujących ok. 25 tys. ton ładunków. Głównie są to zboża, nawozy i kamienie. Aktualnie w porcie rybackim stacjonuje 80 jednostek należących do 70 armatorów. Ponad dziesięć podmiotów gospodarczych organizuje rejsy wędkarskie. Profesjonalny terminal pasażerski jest bazą dla rejsów do Danii. Odpływają stąd wodoloty i katamarany.

Turystyka morska znacząco poszerza bogatą ofertę turystyczną Gminy Darłowo. Przyczyniło się to do przyznania przez redakcje „Polityki” w 2007 roku drugiej lokaty w konkursie najlepszych kąpielisk polskich.